HAKKIMIZDA

Uzun bir geçmişe sahip Beştepeler Enerji, sektörlerinde lider konumdaki firmalara iştirak eden enerji odaklı bir yatırım şirketidir. Beştepeler , faaliyetlerini jeotermal enerji alanında yapılandırmıştır..

Elektrik Üretimi alanında Beştepeler, 24 MW kurulu güçteki Kubilay Elektrik Santrali’ni 2016 yılında devreye almıştır. 2023 yılında zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımlarına devam ederek Kubilay Jeotermal Santrali 2 yi devreye almak için yatırım yapamaya devam edecektir.

Misyon

Ülkenin enerji ihtiyacına, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim, işletim ve satış yaparak katkıda bulunmak.

Vizyon

Geçmişte kazandığımız bilgi, birikim ve beceriyi geleceğe yansıtarak yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemize sürdürülebilir fayda sağlamaktır.

Temel Değerlerimiz

• Güvenilirlik
• Profesyonellik
• İnsan Odaklı
• Çevre Dostu
• Maliyet Bilinci
• Stratejik İşbirlikleri

Temel Özelliklerimiz:

• Yapılacak yatırımlarda geniş servis olanağını bünyesinde bulundurmak
• Sektöre hâkimiyet sağlamış olmak
• Bünyesinde proje ekibi bulundurmak
• Güncel mevzuatı takip edip alanında uzman kişilerle çalışıyor olmak
• Yeni yatırımlar için ARGE çalışması yapmak– Projeler sunmak

Çevreyi Koruyarak Üretiyoruz

BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM TİC. A.Ş. olarak, tüm üretim süreçlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi ilke kabul etmiş bulunuyoruz. Amacımız bizden sonraki nesillere temiz bir çevre bırakılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda benimsediğimiz politikalar, yapılan çalışmalar ve uygulamaya koyulacak planlar:

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmelikler doğrultusunda üretim yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin güncelliğini sağlamak, Çevre Mühendisleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek.

 • Çalışanlarımızın çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak adına düzenli eğitim programlarının verilmesini sağlamak.

 • ‘Temiz Enerji Temiz Gelecek’ prensibini benimsemek.

 • Çevre bilincinin gelişmesi yönünde teşvikler sağlamak.

 • Aldığımız çevre yönetim hizmeti doğrultusunda, her ay fabrikamızın Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre görevlileri tarafından denetlenmesi

 • Santralimizin çevresel boyutlarını belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit ederek en aza indirgemek.

 • Oluşturulan Endüstriyel Atık Yönetim Planı çerçevesinde tesisimizde oluşan tüm atıkların kontrol altına alınması ve gelecek yıllara dair tahmin raporlarının oluşturulmasını sağlamak.

 • Üretim esnasında ve süreçlerde oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanmasını esas almak, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların lisanslı firmalar aracılığı ile bertarafını sağlamak.

 • Tesisimiz içerisinde yaptığımız atık depolama alanları ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrı toplanmasını sağlamak.

 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı görev kabul etmek ve bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM TİC. A.Ş. Yönetimi olarak, çevre politika ve hedeflerinin uygulanması konusunda her zaman takipte olacağız. İlkelerimizi her geçen gün geliştirerek çevre için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü dünyamızı seviyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Yaklaşımımız 

 Beştepeler Enerji olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye  duyulan saygıya dayanmaktadır. Beştepelerin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, ‘sağlığını koru, işini koru’ sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Çevrenin korunması ve bunun teşvik edilmesi

Beştepeler Enerji,  faaliyetlerini çevresel bir bakış açısından sürdürülebilirliğe katkı sağlama hususuna sarsılmaz bir bağlılıkla yürütür ve bu bağlılığı çevrenin işletmeye entegrasyonu, çevresel sorumluluğun desteklenmesi, biyoçeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi, kaynakların etkin yönetimi ve iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin azaltılması aracılığıyla Grubun Çevre Politikası’nda belirtilen konulara uygun olarak somut hale getirir.

İnsanlara Saygı Politikamız

Enerji sektöründeki öncü konumumuzu sürdürebilmek ve üstlendiğimiz kamu hizmeti sorumluluğunun farkında ve bunun doğurduğu ihtiyaçlara hazırlıklı olarak Şirketimiz değerleri ve kültürü çerçevesinde; etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, değer yaratan, en iyisini ve verimlisini hedefleyen, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal sorumluluk, şirketin iş menfaatlerini farklı paydaşların etkilenmeye açık meşru menfaatleriyle tutarlı hale getirir ve şirket faaliyetlerinin genel olarak toplum ve çevre üzerindeki etkileri konusunda sorumluluk alır. Beştepeler Enerji sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirirken içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarından yola çıkan çevresel ve sosyal sorunları etik ve sorumlu davranarak bu yönde kararlar alıp uygulamaktadır. Sosyal sorumluluğa odaklanmayı bir kurum kültürü olarak benimseme yolunda ilerleyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Beştepeler Enerji değerleri olan ve her iş projesinde mevcut olması gereken sermaye gücü, bütünlük, hizmet ruhu, liderlik için yenilikçilik ve adanmış ekip değerleri doğrultusunda yönetmek.

 • Beştepeler Enerji‘nin iş yaptığı çevrenin gelişiminden kaynaklanan riskleri ve iş fırsatlarını yönetmek, bunun toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak, pozitif yanları maksimuma çıkarmak ve negatif yanları minimuma indirmek.

Şirketin sosyal değerini operasyon faaliyetlerinin değeri ile yürütülen kâr amacı gütmeyen faaliyetlerin değerini bir noktada buluşturmak.

kamu bilgilendirmesi

-İletişim-