Kamunun Bilgilendirmesi

 1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

 

Unvan: Beştepeler Enerji Üretim A.Ş. (Kubilay JES)

Adres: Morali Mahallesi, Tarla Evleri Küme Evler,  No: 13 -, Germencik, Aydin, Türkiye

 

 1. “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanması:

 

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

 

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

 

 1. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

 

Beştepeler Enerji Üretim A.Ş. (Kubilay JES)Tesisi tek sistem organik rankin çevrimi kullanılarak n-pentan sistem içerisinde prosesten geçirilerek elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Derin kuyulardan sondajla sağlanan jeotermal akışkan, kuyu başına su ve buhar olarak ayrıştırılarak pompalanmak suretiyle mevcut isale hattıyla santrale taşınır. Tek sistem organik rankin çevrimi; buharlaştırıcı, türbin, ön ısıtıcılar ve kondenserden oluşmaktadır. Brine (jeotermal su) kuyulardan çekildikten sonra ilk olarak buharlaştırıcıda dolaştırılır. Buharlaştırıcı sonrası ön ısıtıcılardan da dolaştırıldıktan sonra deşarj kuyusuna geri yönlendirilir. N-pentan ise depolama tanklarına tankerle alınır. Depolama tanklarındaki n-pentan, buharlaştırıcı veya ön ısıtıcılardan sisteme dahil edilir. Buharlaştırıcıda buharlaşan n-pentan türbine yönlendirilerek oradaki pervaneleri döndürerek elektrik üretimi sağlanır. Türbinde soğuyup enerjisini kaybeden n-pentan hava soğutmalı kondensere gönderilir. Kondenserde fanlar ile soğuyup sıvı hale gelen n-pentan besleme pompaları yardımıyla ön ısıtıcılara basılır. Ön ısıtıcılarda kademeli olarak ısıtıldıktan sonra tekrar buharlaştırıcıya gönderilerek sistem tekrar eder.

 

 1. Kuruluşumuzda  BEKRA  kapsamında  bulunan  kimyasallar  ve  tehlike  özellikleri  aşağıda verilmiştir:

 

11/12/2013 tarihli ve 28848

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri

H KODLARI

‘H’ – SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR

 H2 ASP. TOKSİK 1

H304 – Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR

P5b ALEVLENİR SIVILAR 1 

H224- Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar

‘E’ – ÇEVRESEL ZARARLAR

E2 Sucul ortam için zararlı

H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

 1. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem

Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Kuruluşta meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

 

Nasıl bilgilendirilirim?

 •   Polis / itfaiye araçları
 •   Hoparlör duyuruları, sirenler
 •   Radyo ve TV anonsları

 

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 •   Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
 •   Koku ile,
 •   Yüksek bir patlama ile,
 •   Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 •   Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

 •   Kaza mahallinden uzak durun,
 •   Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 •   Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,
 •   Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
 •   Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
 •   Pencere ve kapıları kapatın,
 •   Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

 

Sonra ne yapacağım?

 •   Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 •   Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 •   Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

 

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

 •   Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 •   İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi

tehlikeye atarsınız.